Uhlin

Svenske som ved begynnelsen av 1900-årene bodde i en jordhytte ved Svartevann. Han minnes særlig for en replikk en gang han kom nedbrutt fra skogen etter at noe var gått galt for ham: «Jag har förspilt mitt liv för vinteren, ja kanskje för hele lifvet … Men det växer blommar i Uhlins hatt enddå.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet