Underlia

Boligvei som snor seg fra Sanatorieveien oppover mot Landfallåsen som hovedveien i et byggefelt som ble opparbeidet i 1965-66. Veien fikk i 1966 sitt navn etter strøket, som igjen har navnet etter terrenget ovenfor Øren og Hotvetgårdene – «lia under Hamborgstrømskogen».

Cookies | Personvern

bn