Underlia

Boligvei som snor seg fra Sanatorieveien oppover mot Landfallåsen som hovedveien i et byggefelt som ble opparbeidet i 1965-66. Veien fikk i 1966 sitt navn etter strøket, som igjen har navnet etter terrenget ovenfor Øren og Hotvetgårdene – «lia under Hamborgstrømskogen».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet