Unelsrudlina

ble i 1975 stadfestet som navn på veien fra Skoger kirke til krysset med veien fra Skoger stasjon om Bjørnerud til Sande. Etter omleggingen av E-18 går veien fra krysset Fjellsveien/Jarlsbergveien ved Skoger kirke sydover mot Skoger stasjon, krysser E-18 i bro syd for Skoger stasjon og ender i rundkjøringen i Holmestrandsveien. Veien har sitt navn etter Unelsrødgårdene som den passerer. En typisk jordbruksvei.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet