Utvandring til Amerika

Den organiserte utvandring fra Drammen til Amerika tok til i 1838 da Drammensskutene Preciosa (s.d.) og Drafn la ut med New York som mål, og i 1839 fulgte Emilie (s.d.) og Frederik den sjette. Billettprisen var 50 speciedaler med kost og losji, 30 speciedaler for reisen alene, men i sistnevnte tilfelle tok transportøren forbehold om å underkaste «Levnetsmidlernes Tilstrækkelighed kyndig Bedømmelse». For familiemedlemmer ble det gitt rabatt. I 1860-årene gikk emigrantskipet Helvetia, en fullrigger fra Drammen, til Quebec. Overfartstiden var 6 uker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet