Vallersveien

ble i 1981 satt som navn på veien fra Konnerudgatens endepunkt ved Jordbrekkskogen til den går over i Jarlsbergveien.

Cookies | Personvern

bn