Valsbekk

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 2 av Østre Haneval, utskilt i 1883.

Cookies | Personvern

bn