Vannklosetter

ble tatt i bruk i Drammen i 1899. I 1930 var antallet steget til ca. 1.300, i 1948 til ca. 1.600, i 1955 til 5.512 og i 1962 til 9.419.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet