Vannposter

Før byens vannverk ble etablert i 1862-63 var Drammens offentlige vannforsyning basert på fem vannposter på Bragernes og fem på Strømsø/Tangen, foruten private brønner. Den største vannposten, «Byens Vandpost», lå like ved Håndverkerforeningens gård, dessuten var det fra 1830-årene en på Kirkeplassen og tre på nedre Bragernes, derunder Schwenckeolla. Strømsø hadde en vannpost på Strømsø Torv, en i bakgaten, en ved Gyldenløves Plass og en ved almueskolen, mens det på Tangen fantes en offentlig brønn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet