Vanntårnet

ble i 1987 av Gatenavnkomitéen foreslått satt som navn på veien fra Gomperudgaten og inn i Gomperud felt K. De 7 eiendommene til denne vei hadde adressen Gomperudveien 21. Forslaget ble ikke realisert.

Cookies | Personvern

bn