Vårveien

Sentral tverrgate på Åssiden som går fra Buskerudveien nordover forbi skoleområdets østside (Åssiden folkeskole, senere barneskole) over Rosenkrantzgaten og frem til Store Landfall øvre. Den ble i 1953 foreslått kalt Carl Schifters vei, men fikk med 49 mot 11 stemmer i bystyret navnet Vårveien istedet, med den begrunnelse at «det kunne være hyggelig å ha som adresse» navn som var nøytrale.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet