Vaskebjørn, Fabriken

Teknisk kjemisk fabrikk i Gjetergaten 18, grunnlagt 1908 av fiskeren Ivar Martin Andresen (f. 1867 i Vardø), som etter praksis som høvedsmann ved Finnmarksfiskeriene utdannet seg til møbelsnekker og i 1901 åpnet kolonialforretning i Drammen, denne ble solgt i 1907 og A. viet nå all sin tid til såpepulverproduksjon. I 1921 begynte også produksjon av skurepulver, senere kom lutpulver, vaskelut etc., og fabrikken forhandlet også kortevarer og vaskeartikler engros. Fabrikken fremstilte som spesialitet Vaskebjørn såpepulver. Patentet med enerett til fremstillingen ble kjøpt av Frantz Gauer, som siden 1897 hadde produsert pulveret under navnet Frantz Gauers Violextrakt. I de 300 kvm store lokalene ble 9 personer beskjeftiget mot slutten av 1930-årene. Fabrikken var den eneste norske spesialfabrikk for skure- og såpepulver. Den ble på 1940-tallet overtatt av Einar F. og Harald Bratt Andresen. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet