Vaskebrygger

I 1875 foreslo bystyremedlemmene Søren Swensen og Otto Borgen at det på byens bekostning ble anlagt to vaskebrygger langs Drammenselven, henholdsvis ved Gamle Kirkeplass og Erik Børresens gate, idet beboerne på denne strekningen var henvist til å vaske sitt tøy i elven ovenfor og nedenfor denne strekning på grunn av mangel på private brygger. Bystyret vedtok å bevilge 240 speciedaler til anskaffelse av 4 offentlige vaskebrygger: To på Bragernes, en på Strømsø og en på Tangen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet