Vendel, Lauritz Christensen

Jurist, kongelig foged over Bragernes fogderi og 1652 forpakter av Strømsgodset med de fleste gårdene i Lier samt Bragernes og Strømsø, bosatt på Strøm. Rådmann i Christiania 1663-70, med plikt til å bo på Bragernes som representant for hovedstadens magistratskollegium. Deltok de siste år av sitt liv i utarbeidelsen av Christian V’s Norske Lov og var fra 1670 lagmann i Christiania lagdømme, men fortsatte å bo i Drammen med sine 5 tjenere, nå i Parken vegg i vegg med Mechlenburg-gården. – I 1687 ble en skreddersvenn utstøtt av profesjonen som uverdig fordi han hadde stjålet epler i Vendelshage.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet