Verkenselven

går fra Stordammen på Konnerud til den møter Bremsa ved Viulsrud og Holmen i Skoger. Den har mange fossefall og en stor samlet fallhøyde. I forbindelse med verksdriften på Konnerud kjøpte verket mange eiendommer i Skoger/Konnerud, deriblant Svarterud med all grunn på vestsiden av Verkenselven fra og med Sagbakken opp til verksområdene. Verket fikk dermed råderett over vannfallene ved verksområdet, noe som var av vital betydning. På østsiden av elven, fra grensen mot Skallestad til Svensedammen og videre til Skillebekk, tilhørte all grunn Jordbrekk, som dengang var en eiendom. Råderetten over elven tilhørte således så vel Svarterudsiden som Jordbrekksiden av elven, og gjennom tidene ble elven utnyttet fra begge sider. Fra Stordammen og nedover forbi verksområdet var det frem til Svensedammen 4 demninger, og videre nedover elven ytterligere 9 fossefall, hvor det har vært eller kan ha vært demninger. I 1980 vedtok Gatenavnkomitéen «Verkselva» som offisielt navn på Verkenselven.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet