Verksveien

Vei på Konnerud, fikk sitt navn i 1980, går fra Stubberudveien vest- og sydover mot krysset ved Jarlsbergveien ved Brokvoll. Veien passerer et område langs Verkenselven der det er tydelige spor etter after, masser som er utskilt under malmvaskning. Jarlsbergverkets vaskerier lå her ved elven.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet