Verven

Gammel forbindelsesvei fra Tangen til Fjellsbyen og Skoger, går fra C. O. Lunds gate (tidl. fra Pelene) frem til Ørka. Da navnet Hverven ble stadfestet i 1866 ble gaten beskrevet å gå «fra Jernbaneovergangen ved Lilleøen opover Hverven til Bygrændsen». Navnet kommer ant. av det gammelnorske ord «hverfa», som betyr å danne en krum linje, dvs. en krets av hus og gårder slik det var tilfelle her.

Cookies | Personvern

bn