Vestby (gnr. 51)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Vestbysvingen 4). Navnet betyr Vestgården, tidl. skrivemåter Vestbyr, Vestby (1464), Westby (1593), Westbye (1723). Gården ligger vest for Vestre Haneval, oppe på bakken med jordene nedover mot elven. Gården ble i 1464 makeskiftet fra væpner Matias Peterssøn til Halvard Neridssøn. Fra 1500-tallet til ca. 1650 var Haug kirke eier av hele gården, som ble delt ca. 1690. I 1871 fikk Even Kristoffersen kongeskjøte på gården for 1.100 speciedaler. Det er 4 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern

bn