Vestby (gnr. 51)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Vestbysvingen 4). Navnet betyr Vestgården, tidl. skrivemåter Vestbyr, Vestby (1464), Westby (1593), Westbye (1723). Gården ligger vest for Vestre Haneval, oppe på bakken med jordene nedover mot elven. Gården ble i 1464 makeskiftet fra væpner Matias Peterssøn til Halvard Neridssøn. Fra 1500-tallet til ca. 1650 var Haug kirke eier av hele gården, som ble delt ca. 1690. I 1871 fikk Even Kristoffersen kongeskjøte på gården for 1.100 speciedaler. Det er 4 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet