Vestmanbråten (Westmandbråten)

Bruk i Konnerud sogn av Svarterud ved Svensedammen (Jarlsbergveien 121), som ved auksjonen i 1777 ble solgt til Knut Johnsen som var tilknyttet Jarlsbergverket. Trolig var han kommet vestfra, derav navnet.

Cookies | Personvern

bn