Vestmanbråten (Westmandbråten)

Bruk i Konnerud sogn av Svarterud ved Svensedammen (Jarlsbergveien 121), som ved auksjonen i 1777 ble solgt til Knut Johnsen som var tilknyttet Jarlsbergverket. Trolig var han kommet vestfra, derav navnet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet