Vestre Åserud (gnr. 72)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Andorsrudveien 201/201B/201C og 213), navnet kommer trolig av kvinnenavnet Åsa og ble tidl. skrevet Åsurud, Oserudt (1564), Oserød (1593), Osserødt (1604), Aaserud (1605), Aasserud (1723). Gården har fra lang tid tilbake vært bondegods, rundt 1650 eide Kristoffer Jordbrekke og Jakob Skjeldrum hver sin halvpart. På gården var det gruvevirksomhet, og rundt 1700 solgtes «alle de med så stor bemøie og bekostning oppfundne og til brukelighet bragte jernmalmgruber som udi Sande præstegjeld og Skoger anneks befinnis» til den senere general Herman Hausmann. Fra 1755 til 1777 eides gården av Jarlsbergverket, brukeren Kristian Olsson fikk i 1778 auksjonsskjøte for 568 riksdaler. Gården solgtes i 1784 til Christen Hichmann (s.d.), og var deretter i kjøpmann Scavenius’ og Peder von Cappelens eie inntil den ved auksjon etter sistnevnte i 1838 ble solgt til Jonas Andersen for 1950 speciedaler. Den gamle hovedbygningen på gården, som ble revet på slutten av 1800-tallet, var trolig en av de eldste bygninger i Skoger. Det er 19 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet