Vestre Haneval (gnr. 50)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Vestbysvingen 14), har enten sitt navn fra den tid man ryddet skogene og brente dem for å bruke asken til gjødsel, idet vall betyr et stykke land som er avsvidd og hvor røtter og stubber står igjen hist og her (jfr. Ullevål), eller – den vanligst antatte betydningen – «hanevagle» etter det opphøyde terrenget rundt Østre Haneval og gamle Skoger kirke. I 1640-årene var størsteparten av gården adelsgods som tilhørte Preben von Almen til Fossnes i Stokke, han solgte i 1650 til Hannibal Sehested. Brukeren overtok gården på begynnelsen av 1700-tallet. Bruket var delt fra 1797 til 1841. Det er 2 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet