Vestskogen

Skogområdet syd og sydvest fra Konnerud og Skoger mot Sande, Hof og Øvre Eiker. Dette store skogområdet var på 1700-tallet i familien Wedel Jarlsbergs eie, og hadde fra 1778 forskjellige eiere til en vesentlig del på slutten av 1800-tallet ble solgt til A/S Selvik Bruk. En av innfartsveiene til Vestskogen ligger ved Andorsrud hvor Selvik Bruk har sitt administrasjonskontor.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet