Vestskogjegerne

Under siste del av annen verdenskrig lå ca. 50 mann skjult i celler på Vestskogen mens de gjorde seg klare til å delta i krigsavslutningen. Ved Laukollmyrene like ved skogsbilveien er det reist en bauta til minne om denne tiden. Myren ligger i grenseområdet mellom Drammen og Sande.

Cookies | Personvern

bn