Vestskogjegerne

Under siste del av annen verdenskrig lå ca. 50 mann skjult i celler på Vestskogen mens de gjorde seg klare til å delta i krigsavslutningen. Ved Laukollmyrene like ved skogsbilveien er det reist en bauta til minne om denne tiden. Myren ligger i grenseområdet mellom Drammen og Sande.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet