Vidar, Dampskibsassuranceforeningen

I 1894 ble dispasjør O. Wikborg tilkalt som direktør for Drammens gjensidige Skibsassuranceforening, og under handelsflåtens sterke omlegning fra seil til damp innså han straks at det var påkrevet å få dannet en gjensidig dampskipsassuranseforening i Drammen, idet det dengang kun fantes fire andre i landet. Foreningen begynte sin virksomhet 1. januar 1895 med tilslutning av to av byens største rederier: Larsen & Kiær og Bruusgaard Kiøsterud & Co. samt utenbys deltagelse fra Kristiania og Tønsberg, samt den senere statsminister Gunnar Knudsen. I 1902 var forsikringssummen nådd opp i kr 36 mill. og foreningen var da landets største i sitt slag, i 1914 kr 44 mill. Direksjonens første formenn var dr. Hans Jurg Kiær (1895-96), S. Larsen (1896-1900) og konsul Joh. A. Schwartz.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet