Vig, Gustav (22.7.1916 – 12.8.1997)

Lege, f. i Drammen, s. av trelasthandler Jens V. Fylkeslege i Nord-Trøndelag 1951-64, i Hedmark 1964-86. Formann i Den norske lægeforenings voldgiftsnemnd 1970, styreformann ved Norsk Gerontologisk Institutt 1973-87, medstifter av Eldre lægers forening, formann 1988-91. Sentralstyremedlem i Nasjonalforeningen for Folkehelsen 1950-70, senere æresmedlem. Ridder av St. Olavs Orden 1979.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet