Vig, Jens

Trelast- og agenturforretning med kontor i Nedre Storgate 4 (senere 13 og 3), deretter Bragernes Torv 2, grunnlagt 1930 av Jens Vig, som fra 1903 sammen med Thorleif Bache var medinnehaver av Numedals Skogaktieselskap og Kongsberg Dampsag og fra 1906 til 1920 medinnehaver og direktør i trelastfirmaet Bache & Vig og Bache & Wager i Onega ved Hvitehavet, inntil disse bedrifter ble nasjonalisert av Stalin, deretter i 10 år tømmersjef ved A/S Katfos Fabrikker. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet