Vik, Arnfinn (1901 – 1990)

Politiker (A), f. i Drammen, s. av reiseinspektør Anders V. Utd. som bokbinder, sekretær i Oslo Arbeiderparti 1936. Medlem av Hjemmefrontens ledelse, Einar Gerhardsens sekretær 1948, sosialattaché i København 1948-52, deretter direktør for A/S Oslo Leiegårder og A/L Oslo Boligforvaltning. Medlem av Oslo bystyre og formannskap fra 1938, etterfulgte Einar Gerhardsen som ordfører i Oslo 1945-47. Medlem av Arbeidsløshetskommisjonen av 1930, desentraliseringskommisjonen av 1946 og Husleielovkommisjonen av 1958, medlem av Oslo fylkesskattestyre, skattetakstnemnd og skjønnsrett.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet