Viksætrenes skole

I Viksetergrenda skal det ha vært omgangsskole før det i 1859 ble leiet fast lokale til Viksætrenes skole. Den tilhørte «Øvre Milesvigen Kreds» og hadde ca. 20 elever som gikk på skolen 16 uker i løpet av et år. Den første skoleholder var Nils Eriksen og skolen holdt til hos Martin og Karen Vikseter. Ca. 1900 var lesetiden kommet opp i 30 uker årlig.

Cookies | Personvern

bn