Vinje, Aasmund Olavson (1818 – 1870)

Den kjente dikter hadde sin læretid som korrespondent for Drammens Tidende fra 1850 til 1858. I «Dølen» ga han senere sitt syn på Drammen til kjenne: «Dei liva godt der i Drammen. Aa du Verden! Det er slike Lag, at det braanar paa Tunga. Eg skal aldri gløyma, daa Jarnbanen vardt invigd. Og so slike poetiske Skaaler, som der er for Damerne! Der er fine Gjentor og, so dei ærlegt fortena det. Der er virkeleg Cultur.»

Cookies | Personvern

bn