Vinsnes, Maren Pauline (1826 – 1907)

Forfatterinne, d. av Hanna og Paul Winsnes (skrev sitt navn med enkel-v i motsetning til foreldrene, som brukte dobbelt-w). Født i Hurdalen, førte husholdningen for sine foreldre. Flyttet i 1875 med sin far til Nøstet hvor hun begynte å skrive små fortellinger og bøker, først til egen underholdning, senere for offentligheten. Etter farens død beholdt hun Nøstet i 5 år, men da hun ikke lenger maktet å holde hus og hage vedlike, flyttet hun i 1894 til Kristiania. Utga «Drammen for sytti Aar siden» (1880, svensk oversettelse 1882), «Præstens Ansøgning. Fortælling» (1881) og «Herodes den Store. Dramatisk Digtning» (1883).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet