Vintergaten

Tverrgate på Gulskogen i industristrøket som går fra Randsfjordbanen og krysser Professor Smiths allé og Skogliveien. Under siste krig bygget tyskerne en større brakkeleir (Vintergaten 20), Gulskogen Brakkeleir, hvor det var stasjonert 10.000 tyske soldater. Leiren ble også benyttet som treningsleir for Bataljon Viken av Den Norske Legion. Etter krigen var 3000 amerikanske soldater stasjonert i leiren, som senere bl.a. ble brukt til flyktningeleir og deretter tatt i bruk til bolig- og industriformål. Den siste brakken i leiren ble fjernet under en brannøvelse i juni 1999.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet