Vosgraff, P.M., A/S

Jernvarehandel, grunnlagt april 1941 under navnet William Rode A/S, i oktober samme år endret til P. M. Vosgraff A/S med P. M. Vosgraff som disponent. I januar 1946 ble Schultz gate 34 innkjøpt, i april 1947 nabogården nr. 32. Virksomheten omfattet engrossalg av jernvarer, kjøkkenutstyr og sportsartikler, skogs- og hageredskaper, verktøy, beslagsvarer, fiskesaker, båtutstyr m.m. og hadde reisende over hele landet. På 1960-tallet åpnet bedriften detaljforretning i Globusgården. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet