Wærners gate

går fra Verven til Kleivene og videre østover langs Vestfoldbanen over Brandengen gårds grunn, hvor familien Wærner bodde. Skipper Thor A. Wærner var medstifter av Drammens Sjømannsforening og fra 1848 den første bestyrer ved Drammens Sjømannsskole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet