Walter, Henrik Diderik Friis (1861 – 1949)

Bygnings- og jernbaneingeniør, utd. i Trondhjem og Hannover, arbeidet 1884-90 ved de tyske jernbaner. I 1890 ansatt ved NSB, kom i 1898 til Drammen distrikt hvor han i 1920 ble overtrafikkinspektør, fratrådte 1931. I 20 år medlem av Drammen bygningsråd, fra 1921 til sin død formann i Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn, som på kommunens vegne foresto parkmessige arbeider og beplantninger, opparbeidelse av lekeplasser m.v., før man fikk eget parkvesen. Medlem av Åskomiteen 1914-46, hvorav 27 år som formann. Betegnes som en stor blomsterelsker og skjønnhetsdyrker, som med beskjedne midler nedla et betydelig arbeide for å gjøre byen vakrere og triveligere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet