Warhuus, B. T. (31.10.1851 – 3.1.1933)

Boktrykker i Drammen, f. på Modum, kom senere til Kongsberg hvor han gikk i boktrykkerlære. Reiste i 20-årsalderen til Drammen og begynte i O. Steens Boktrykkeri som han i 1903 overtok sammen med Ths. Bang jr., og noen år senere ble eneinnehaver av. Sammen med Bang utga han Drammens Blad. «Av karakter stø som et fjell, og med et moralsk mot som ikke kjente menneskefrykt, og samtidig med et barns hjertelag og lyse sinn.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet