Webergs gate

Tverrgate på Strømsø fra jernbaneområdet som krysser Tollbodgaten, Schultz gate og Tordenskiolds gate og ender ved Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Den fikk i 1898 sitt navn etter trelasthandler Halvor Weberg, som på 1800-tallet hadde sine hus, sjøboder og trelasttomter her. Tidligere het gaten Veberggangen (1866), Krogen-Strædet (1767), Tvetagaden og Kandestøber-Strædet (s.d.). Den sydligste del ble i 1765 kalt Lindvæverga den etter Ole Lindvæver som bodde der.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet