Wedel Jarlsberg, Frederik Anton (9.3.1694 – 22.9.1738)

Den annen greve av Jarlsberg, Basnæs, Glorup, Sønderskov og Dronninglund 1717 etter sin farfar, generalmajor og kammerherre, delttok i felttog i Afrika. Fra 1731 medeier i Jarlsbergverket, eneeier 1736. Bosatt i «Gården» på Konnerud hvor han døde. Betegnet seg selv som en «noe egen person», som hadde lett «for å falle i prosjektmakeres garn».

Cookies | Personvern

bn