Wegeners Kjemiske Renseri

Renseri, farveri og vaskeri i Rektor Olsens gate 3 på hjørnet av Tordenskiolds gate, grunnlagt 1918 av Axel J. Wegener, som overtok daværende Strømsø Kemiske Renseri, Farveri og Vaskeri, som hadde innført kjemisk rensing til Norge. Bedriften, som ca. 1950 hadde 50 ansatte, hadde filialer i Nedre Storgate 13 og på Stabekk, senere i Engene 12, Hauges gate 13 og Øvre Storgate 11. Bedriften ble på 1950-tallet overtatt av Hans Wegener, aksjeselskap ca. 1975 med Wegener som disponent. Nedlagt ca. 1991, deler av virksomheten ble i et par år videreført i Øvre Storgate 11 og Tordenskiolds gate 54 under navnet Wegener McClean renseri. Virksomheten i Rektor Olsens gate 3 ble ca. 1995 videreført av firmaet Alt Rens, fra 2003 aksjeselskap med Arild Kathrud som daglig leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet