Welhavens gate

fikk i 1898 sitt navn etter dikteren Johan Sebastian Welhaven (1807-1873). Gaten var regulert fra Bragernes kirkegård til Dronninggaten, en stor del av den oppr. gate inngår i dag i Sykehuset Buskeruds område.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet