Wergeland, Henrik Arnold (1808 – 1845)

Vår store nasjonaldikter besøkte en rekke ganger venner i Drammen, bl.a. med Veslebrunen. I februar 1840 kom han med diligencen fra Christiania og bodde hos postmester H. J. F. Groth. Året etter søkte Wergeland om medlemskap i Drammens offentlige leseselskap Athenæum, som opptok «dannede menn» som medlemmer. Wergelands søknad ble avslått, hvilket har gjort Athenæums navn udødelig. Minnestøtten over Henrik Wergeland, som ble reist i Christiania i 1881, var støpt ved Drammens Jernstøberi.

Cookies | Personvern

bn