Werner, Ferdinand (1906 – 1988)

Banksjef, f. i Drammen, s. av grosserer Ferdinand W. Banksjef i Drammens og Oplands Privatbank A/S fra 1956, Buskerudbanken A/S fra 1970. Styremedlem i Den norske Bankforening 1966-70, Bankenes Arbeidsgiverforening fra 1964 og Forretningsbankenes Sikringsfond fra 1969.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet