Werners Stenhuggeri

Grunnlagt på Berskaug rundt 1890 av ingeniør W. Werner, som frem til sin død i 1895 drev stenbruddet med 30-40 mann. Stenhuggeriet ble deretter overtatt av A/S W. Werner med senere stortingsmann Getz som disponent. Selskapet opphørte i 1901.

Cookies | Personvern

bn