Weyer, Nils (1767 – 1788)

Dikter, f. på Strømsø, s. av krigsråd og krigskommissær Thomas W. Skrev dikt i aviser og tidsskrifter, etter hans død kom i 1789 en samling utvalgte dikt, «Poetiske Forsøg», utvalgt av den danske litterat K. L. Rahbek. Medlem av «Det Norske Selskab» i København.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet