Wiel, Mads Jensen (1643 – 1716)

Handelsmann og skipsreder på Strømsø, kom på slutten av 1660-tallet fra Danmark og grunnla slekten Wiel i Norge. Ansatt ved Drammen Tollbod hvor han gikk en god skole under Daniel Knoff og Albert Schumacher. Bygget sin privatbolig på den plass som i dag bærer hans navn, bygningen ble senere benyttet som sykehus på Strømsø og brant ned 1750. Mot slutten av 1600- og begynnelsen av 1700-årene inntok familien Wiel en meget anselig sosialstilling på Strømsø, og Mads Wiel var den første betydelige skipsreder i Drammen. Svoger av Ivar Huitfeldt, svigerfar av Peter Arbo.

Cookies | Personvern

bn