Wiger & Co., Olava

Delikatesseforretning i Øvre Storgate 2, grunnlagt 1926 av Olava Wiger og Anna Danielsen. Firmaet leverte alt i opplaget fiske- og kjøttmat. Videreført på 1940-tallet av Bjarne Danielsen under navnet Olava Wigers Eftf., nedlagt ca. 1950.

Cookies | Personvern

bn