Wiger & Co., Olava

Delikatesseforretning i Øvre Storgate 2, grunnlagt 1926 av Olava Wiger og Anna Danielsen. Firmaet leverte alt i opplaget fiske- og kjøttmat. Videreført på 1940-tallet av Bjarne Danielsen under navnet Olava Wigers Eftf., nedlagt ca. 1950.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet