Wikborg, Erling (5.11.1894 – 6.4.1992)

Jurist og politiker, f. i Drammen, vokste opp på Frydenhaug gård. Høyesterettsadvokat 1922 med sjørett som spesialfelt, egen advokatforretning i Oslo fra 1923. Stortingsmann (KrF) 1945-49 og 1954-61, formann i Kristelig Folkeparti 1952-56, parlamentarisk leder 1954-61. Utenriksminister i Lyngs regjering 1963. Delegert ved FN’s generalforsamling 6 ganger, medlem av Nordisk utvalg om felles lovgivning om erstatningsrett, om motorvognansvaret og om Statens og kommunenes erstatningsansvar. Medlem av Nordisk Råd 1954-61, av Nobelkomitéen 1965 og 1967-70. Har utgitt «Hovedassurandørens retslige stilling» (1927), «Forsikringsagentens retslige stilling» (1939).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet