Wikborg, Ole Christian Moe (1854 – 1940)

Direktør og dispasjør i Drammen, f. i Alstahaug. Assuransedirektør i Drammen 1894-1914, senere i Oslo. Stiftet 1895 Dampskibsassuranceforeningen Vidar, 1906 Wikborgs Maritime Bureau, 1911 Wikborgs Assuranceselskab og 1922 Wikborg Sons Ltd.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet