Wildenvey, Herman (1885 – 1959)

var ikke drammenser, men hadde sterk tilknytning til byen hvor han bodde fra tid til annen. Debuterte våren 1901 i Drammens Tidende, hvor han fikk trykket flere dikt og fortellinger, senere skrev han også i Drammens Blad. Skiftet i 1907 etternavn fra Portaas til W. Ivrig benyttet som festprologforfatter. Sin første sang laget han som 16-åring til Sangerfesten i Drammen 1902, mens de øvrige prologer, sanger og skrifter som angår Drammen ble til langt senere. Best kjent av hans Drammens-vers er det dikt som begynner slik: «Drammen er sangens og sommerens by, og minner den litt om Florens, er halve æren for dette ry Bragernesåsens og fjordens.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet