Wildhagen, Anton Dietrichson (1855 – 1934)

Overlærer, f. i Drammen, s. av Fredrik C. W. Cand. theol. 1879, overlærer ved Oslo Folkeskole 1882-1925, lærer ved det praktisk-teologiske seminar 1903-27. Utga avhandlingen «Vor tids determinisme» (1887, Kronprinsens gullmedalje) og skrev flere artikler av politisk og kritisk innhold i dagspressen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet