Wildhagen, Carl Eugen (1857 – 1930)

Overrettsassessor i Trondhjem, f. i Drammen, s. av Fredrik C. W. Assessor ved Bergen overrett fra 1893, Trondhjem fra 1905.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet