Wildhagen, Carl Eugen (1857 – 1930)

Overrettsassessor i Trondhjem, f. i Drammen, s. av Fredrik C. W. Assessor ved Bergen overrett fra 1893, Trondhjem fra 1905.

Cookies | Personvern

bn