Wildhagen, Fredrik Christian (1810 – 1882)

Stadslege i Drammen fra 1839, deretter bylege på Bragernes da stadslegestillingen ble opphevet i 1879 og delt i to bylegestillinger, ble ved sin død etterfulgt i denne stilling av sønnen Hans H. W. (s.d.). Fungerte samtidig som fattiglege og sykehuslege.

Cookies | Personvern

bn