Wildhagen, Fredrik Christian (1810 – 1882)

Stadslege i Drammen fra 1839, deretter bylege på Bragernes da stadslegestillingen ble opphevet i 1879 og delt i to bylegestillinger, ble ved sin død etterfulgt i denne stilling av sønnen Hans H. W. (s.d.). Fungerte samtidig som fattiglege og sykehuslege.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet